Skip links

Foot

Product Visualization Product Visualization

Product

Foot

December

27 th, 2022

Today I present to you foot renders for boxes for orthopedic insoles. Gostudio.pl was responsible for preparing the boxes and I was responsible for rendering the feet.

Wizualizacja stopy z uwzględnioną anatomią - przekrój od pięty
Wizualizacja stopy z uwzględnioną anatomią - przekrój boczny

🍪 This website uses cookies to improve your web experience.
View
Drag